Tin cậy

LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja

fenyxviii
47.62MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 500 - 3k
Phiên bản 20.5.430 2 tháng trước

Mô tả của LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja

Battle the bad guys through NINJAGO® City in the free new ninja race combat game – LEGO® NINJAGO®: RIDE NINJA. Zane has gone undercover and infiltrated the Sons of Garmadon – a dangerous criminal organisation and biker gang in NINJAGO® City. The Titanium Ninja is on a mission to find out what the gang is up to, and has almost earned their trust but needs to pass one final test to become one of them – survive their dangerous initiation race, the Street Race of Snake Jaguar!

Playing as Zane, LEGO® NINJAGO®: RIDE NINJA sits you on the seat of his super-cool bike, equipped with a NINJAGO sword and shuriken, for an all-action ninja combat racing game. Zane knows this race is going to be tough as there are no rules, and the bikers like to play dirty. The Sons of Garmadon give chase – some ride motorbikes, Ultra Violet rides her Stone Booster bike and Mr. E’s devilish Oni Bike has deadly chopping blades with spikes!

Avoid the NINJAGO City traffic by tilting your device, get air on the ramps, dodge explosive mines and tap the screen to use your ninja skills to attack the Sons of Garmadon before they attack you! Pickups can restore health and build a power-boost giving a special attack for a short time. LEGO® Studs are earned as you play –  they can be spent on mystery bags that contain upgrade cards to boost weapons, armour, health and give special abilities. LEGO® Studs can also be spent on boosting upgrade cards and purchasing additional mystery bags.

How far can you race in RIDE NINJA?

FEATURES

✫ FAST-PACED RACING: Starting on Zane’s cool bike, other bikes can be unlocked through in-app purchase
✫ SWORD & SHURIKEN COMBAT: Timing of attacks and bike riding skills are essential to succeed
✫ RECREATE EPIC SCENES: The Ride Ninja game is inspired by scenes from the NINJAGO Masters of Spinjitzu TV show
✫ UPGRADE CARDS: 50+ upgrade cards for Zane’s weapons, armour, health and special abilities encourage creativity and experimentation
✫ IN-APP PURCHASE: Through a single in-app purchase you can unlock three additional bikes, six katana swords, an extra upgrade slot and double your LEGO Studs!
✫ AGE-APPROPRIATE: Adjusted gameplay for younger players, full-featured game for older players, intuitive navigation and tutorial with lots of humour!
✫ SAFETY FIRST: Play in a safe, closed environment, with NO third-party advertising. LEGO marketing content and information is served, for instance links to LEGO products, in hope of inspiring children’s creative play

Come play with us on LEGO.com/NINJAGO

For app support contact LEGO Consumer Service. For contact details refer to http://service.LEGO.com/contactus

Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.
Read more on http://aboutus.LEGO.com/legal-notice/Privacy-Policy and http://aboutus.LEGO.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps

LEGO, the LEGO logo, NINJAGO and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.

©2018 The LEGO Group.

WHY PLAY WITH LEGO NINJAGO?

LEGO NINJAGO is an immersive story about good and evil, centred around a group of six young ninja, each with elemental powers, and their training in the capable hands of old Master Wu. Friendships are forged and evil enemies defeated in their battles to bring peace to NINJAGO Island – always with a balanced mix of danger, creativity, excitement and comic relief. Even enemies can sometimes become friends, just as friends can sometimes make mistakes. The role-playing opportunities are endless – almost anything goes in this fascinating, creative universe.
Trận những kẻ xấu qua NINJAGO® thành phố trong trò chơi chiến đấu chủng tộc ninja miễn phí mới - hình LEGO® NINJAGO®:. RIDE NINJA Zane đã đi bí mật và thâm nhập vào Sons of Garmadon - một tổ chức tội phạm nguy hiểm và băng đảng biker trong NINJAGO® thành phố. Các Titanium Ninja là một nhiệm vụ để tìm hiểu những gì các băng đảng là lên đến, và đã gần như giành được sự tin tưởng của họ, nhưng cần phải vượt qua một thử thách cuối cùng để trở thành một trong số họ - tồn tại cuộc đua bắt đầu nguy hiểm của họ, các đường đua của Snake Jaguar!

Chơi như Zane, hình LEGO® NINJAGO®: RIDE NINJA ngồi bạn trên ghế của chiếc xe đạp siêu mát mẻ của mình, trang bị một thanh kiếm NINJAGO và shuriken, cho một hành động chiến đấu ninja trò chơi đua xe. Zane biết cuộc đua này sẽ là khó khăn như không có quy tắc, và đi xe đạp thích chơi bẩn. Các Sons of Garmadon đuổi theo - một số xe máy đi xe, Ultra Violet cưỡi xe đạp Đá Booster cô và quỷ quái Oni Bike của ông E có lưỡi thớt chết người với gai!

Tránh giao thông NINJAGO thành phố bằng cách nghiêng điện thoại của bạn, có được không khí trên đường dốc, né tránh mìn nổ và chạm vào màn hình để sử dụng kỹ năng ninja của bạn để tấn công các Sons of Garmadon trước khi họ tấn công bạn! Pickups có thể khôi phục sức khỏe và xây dựng một cường quốc-thúc đẩy cho một cuộc tấn công đặc biệt trong một thời gian ngắn. Hình LEGO® Studs đang kiếm được khi bạn chơi - họ có thể được chi tiêu vào túi bí ẩn có chứa thẻ nâng cấp để tăng vũ khí, áo giáp, sức khỏe và đưa ra khả năng đặc biệt. Hình LEGO® Studs cũng có thể được chi tiêu vào việc thúc đẩy thẻ nâng cấp và mua túi bí ẩn bổ sung.

Làm thế nào đến nay bạn có thể đua trong RIDE NINJA?

TÍNH NĂNG

✫ nhịp độ nhanh RACING: Bắt đầu từ ngày xe đạp mát Zane của, xe đạp khác có thể được mở khóa thông qua trong ứng dụng mua hàng
✫ SWORD & Shuriken CHỐNG: Thời gian của các cuộc tấn công và cưỡi xe đạp kỹ năng rất cần thiết để thành công
✫ tái EPIC TRƯỜNG: Trò chơi Ride Ninja được lấy cảm hứng từ những cảnh từ thạc NINJAGO của chương trình truyền hình Spinjitzu
✫ NÂNG CẤP THẺ: 50+ nâng cấp thẻ cho vũ khí Zane của, áo giáp, sức khỏe và khả năng đặc biệt khuyến khích sự sáng tạo và thử nghiệm
✫ IN-APP MUA: Thông qua một đơn mua trong ứng dụng bạn có thể mở khóa ba xe đạp thêm, sáu thanh kiếm katana, một khe cắm nâng cấp thêm và tăng gấp đôi LEGO Studs của bạn!
✫ độ tuổi thích hợp: gameplay điều chỉnh cho các cầu thủ trẻ, đầy đủ tính năng trò chơi cho các cầu thủ lớn tuổi, điều hướng trực quan và hướng dẫn với rất nhiều sự hài hước!
✫ an toàn đầu tiên: Chơi trong một môi trường an toàn, khép kín, với NO quảng cáo của bên thứ ba. nội dung tiếp thị LEGO và thông tin được phục vụ, cho các liên kết ví dụ để sản phẩm LEGO, với hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho trò chơi sáng tạo cho trẻ em

Hãy đến chơi với chúng tôi trên LEGO.com/NINJAGO

Đối với ứng dụng liên hệ hỗ trợ Dịch vụ LEGO tiêu dùng. Đối với chi tiết liên lạc tham khảo http://service.LEGO.com/contactus

chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cho các ứng dụng của chúng tôi được chấp nhận nếu bạn tải về ứng dụng này.
Tìm hiểu thêm về http://aboutus.LEGO.com/legal-notice/Privacy-Policy và http://aboutus.LEGO.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps

LEGO, logo LEGO, NINJAGO và Minifigure là thương hiệu của Tập đoàn LEGO.

© 2018 Tập đoàn LEGO.

TẠI SAO CHƠI VỚI LEGO NINJAGO?

LEGO NINJAGO là một câu chuyện nhập vai về thiện và ác, xoay quanh một nhóm sáu ninja trẻ, đều có quyền hạn nguyên tố, và đào tạo họ trong tay khả năng của Master Wu cũ. Tình bạn đang giả mạo và kẻ thù ác bị đánh bại trong trận đánh của họ để mang lại hòa bình đến Đảo NINJAGO - luôn luôn có một sự pha trộn cân bằng nguy hiểm, sáng tạo, phấn khích và hài hước. Ngay cả kẻ thù đôi khi có thể trở thành bạn bè, cũng giống như bạn bè đôi khi có thể làm cho những sai lầm. Các cơ hội nhập vai là vô tận - hầu hết mọi thứ đi trong vũ trụ hấp dẫn, sáng tạo này.

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja

5
1
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Đánh giá cửa hàng trên LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja, hãy là người đầu tiên!

Cờ LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng fenyxviii
Cửa hàng fenyxviii 139 186.37k

Tải về các ứng dụng tương tự trên LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja

Thông tin APK về LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja

Phiên bản APK 20.5.430
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên LEGO System A/S


Tải về LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja APK
Tải về